PËR MAKTREND

Maktrend paraqet operator aktiv ndërkombëtar për logjistikë me shërbim komplet. Mevizionin për logjistikë më të mirë në vitin 1991 kompania Maktrend është e themeluar si biznes familjar me lokacion në kryeqytetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Më shumë se dy dekada, kompania frymëzon mirëbesim ndaj klientëve me kulturën dhe shërbimin e saj, duke vepruar për markat e mëdha nga të gjitha industritë. Kompania ofron shërbime fleksibile dhe të sigurta për realizim komplet të transportit kombëtar dhe ndërkombëtar, duke përfshirë edhe shërbime shpedicioni dhe magazinimi nën mbikëqyrje doganore. Nga marrja e mallit tuaj deri në dorëzimin në destinacion, ne realizojmë zgjidhje inteligjente për transport rrugor, dhe me partnerët tanë edhe transport ajror dhe ujor, me çka mundësojmë që logjistika të përshtatet në mënyrë të përsosur me nevojat e klientëve. Sot Kompania disponon me hapësirë afariste vetjake, shpedicion, magazinë doganore publike, automjete për transport ndërkombëtar dhe automjete më të vogla për dorëzim lokal që i plotësojnë standardet ekologjike më të reja. Kompania është e certifikuar në pajtueshmëri me standardet për cilësi ISO 9001, ISO 14001 dhe OHASA 18001. Çdo ditë, Maktrend i siguron shërbimet e saj, duke patur tendencën që t’i shfrytëzojë në mënyrë optimale resurset natyrore dhe duke krijuar model biznesi të qëndrueshëm.

0
Transporte të realizuara vjetore
0
Klientë të kënaqur
0
Kilometra në vit

PSE NA ZGJODHET NE?

Profesionalizëm

Punë sipas standardeve dhe kritereve më të larta,

Shërbim të shpejtë dhe në kohë

Gjithmonë precizë, gjithmonë në kohë,

Përkushtim

Gjithmonë të fokusuar ndaj nevojave tuaja,

Inovacion

Të bëjmë dallim në ekzistimin ederitanishëm

Mirëbesim

Dorëzim të shërbimit të sigurte dhe të plotë

Orientim ndaj palëve të interesuara

Të përkushtuar ndaj suksesit të partnerëve dhe klientëve tanë

Punë në ekip

Investojmë në punë në ekip për
performanca më të mira personale,

Zhvillim dhe dije të vazhdueshme

Të jemi ekspertë në domenin e punës sonë

Fleksibilitet

Adaptim dhe punë fleksibile, me qëllim rezultat sa më të mirë.

KOMPANIA JONE