Pse të zgjidhni MAKTREND për shpedicion?

Për një shërbim komplet Maktrend ofron përfaqësim doganor gjatë importit, eksportit dhe transitit. Për atë qëllim transportues të licencuar i kryejnë këto funksione:

  • – Zhdoganim importi/eksporti
  • – Zhdoganim të mallit të importuar përkohësisht
  • – Përgatitje të dokumenteve për transit
  • – Ri-eksport
  • – Procedura më të thjeshtëzuara doganore