Зошто да го изберете МАКТРЕНД за jавен царински склад?

Мактренд располага со отворен и затворен царински склад на површина од 2000м². Складот е комплетно опремен со рафтови со цел да се зголеми капацитетот за прием на стоки и е под 24 часовен видео надзор. Ј.Ц.С. Мактренд има решение за овластен приемач, што овозможува транспортните возила директно од граничниот премин да доаѓаат на истовар во нашиот склад без претходно да влегуваат на увозниот царински терминал. Видови на услуги: Складирање на царински стоки до 20 дена, пакување, распакување, претовари, испорака на стоки по системот “door to door”, складирање на стоки во транзит, царинско посредување, реекспорт, пренапатување.