Зошто да го изберете МАКТРЕНД за локална достава?

Специјалност и основна дејност на Мактренд е транспорт. Покрај меѓународниот транспорт, компанијата нуди и можност за локална достава на оцаринета (превоз под пломба) или не оцаринета стока, палетизирана, не палетизирана стока, збирен или поединечен утовар од/кон сите дестинации во државата. Компанијата располага со возен парк составен од соло возила со рампа или без, комби возила и помали возила за експресна достава на мали пратки. По потреба на располагање се и палет-виљушкарите при достава на вашата стока. Нашата услуга е навремена, брза и достапна, по претходно договорено време и локација.