Pse të zgjidhni MAKTREND për dorëzim lokal?

Specialiteti dhe veprimtaria themelore e Maktrend është transporti. Përveç transportit ndërkombëtar, kompania ofron dhe mundësi për dorëzim lokal të mallrave të zhdoganuar (transport të plombuar – me vulë sigurie) ose të mallit të pa zhdoganuar, mall në paleta dhe jo në paleta, ngarkesë të grupuar ose individuale nga/drejt të gjitha destinacionet brenda në vend. Kompania disponon me park automjetesh të përbërë nga automjete vetjake me rampë ose pa, automjete furgon dhe automjete më të vogla për dorëzim ekspres të dërgesave të vogla. Sipas nevojës në dispozicion janë edhe pirunët gjatë dorëzimit të mallit tuaj. Shërbimi juaj është në kohë, i shpejtë dhe i disponueshëm, sipas kohës dhe lokacionit të kontraktuar paraprakisht.