Зошто да го изберете МАКТРЕНД за шпедиција?

За комплетна услуга Мактренд нуди царинско застапување при увоз, извоз и транзит. За таа цел лиценцирани шпедитери ги извршуваат следните функции:

  • Увозно/извозно царинење;
  • Царинење на привремено увезено роба;
  • Изготвување на транзитни документи;
  • Реекспорт
  • Поедноставени царински постапки